Etapper

 

9. Barsta-Fällsvikshamn

Längd: 5,3 km
Svårighetsgrad: Medel

Vid Barstas fiskeläge ansluter Världsarvsleden till Rotsidans naturreservat. Rotsidan är ett vidsträckt kustparti med blankpolerade diabashällar och klapperfält. Det går en blåmarkerad stig i den vindpinade tallskogen, men ett naturligt val för många vandrare är att följa strandlinjen. Där naturreservatet tar slut, börjar åter Världsarvsleden. En sandig grusväg tar dig vidare genom ett sommarstugeområde till Fällsvikshamn.

Barsta1 Barsta2 Barsta3 Barsta4

Sträckan tar dig mellan två kapell, Barstas och Fällsviks. Barsta kapell är från mitten av 1600-talet och är unikt med bland annat invändiga målningar från slutet av det århundradet. Kapellet i Fällsvik används till friluftsgudstjänster, men är en nyuppförd byggnad på den gamla kapellbacken.

Karta Barsta-Fällsvik

Länsstyrelsens sida om Barsta kapell

Länsstyrelsens sida om Rotsidans naturreservat

Fällsviks kapell

Boende
Fällsvikshamn 247: Två små övernattningsstugor, totalt tre bäddar, mellan Fällsviks kapell och Rotsidan:0611-262 57 Maud Nandorf 070-755 62 81 Tryggve 076-820 15 08
En stor stuga, veckohyra: www.stugahogakusten.wordpress.com

BARSTA is one of some 50 harbours built by fishermen from the area around Gävle. As early as 1557, these men had been granted exclusive fishing rights along the coast of “Norlandet” by King Gustav Vasa. The chapel dates from mid 17th century and has a ceiling covered with biblical scenes painted in 1699. Initially, the name of the village was spelled Barstadh. The ending –sta indicates that Barsta is one of the oldest villages in Nordingrå.
Section 9: Barsta – Fällsvikshamn
Above the chapel, the trail Världsarvsleden enters Rotsidan nature reserve, a vast coastal stretch with smooth diabase bedrock and shingle fields. A blue marked path skirts the edge of the forest, but many hikers prefer to follow the shoreline. Where the nature reserve ends, the signs for Världsarvsleden return. A sandy gravel road takes you through an area of holiday homes down to the chapel of Fällsvik at Fällsvikshamn.