Etapper

 

Barsta kapell

Ingår i etapp 8 och etapp 9

I norrsluttningen intill Barstas hamn står den enkla, grå kapellbyggnaden från mitten av 1600-talet. Interiören är rikt dekorerad och takmålningarna är utförda år 1699 av Roland Johansson Öberg. Initiativet att bygga kapellet togs av Nordingrås kyrkoherde Nikolaus Bozaeus. Gävlefiskarna och Barstas bofasta ansvarade för att uppföra kapellet.

Barsta kapell1 Barsta kapell2 Barsta kapell4

Det finns flera vandringsalternativ i anslutning till Barsta kapell. Från kapellbacken går den blåmarkerade stigen till Rotsidans naturreservat. Världsarvsleden gula färgmarkeringar tar dig upp till Barstaberget. En stig längs Näsvikens norra strand leder till den geologiskt intressanta Röfvarklippan.

Karta Barstakapell

Länsstyrelsens information om Rotsidans naturreservat

Länstyrelsens info-blad om Röfvarklippan och Vägbeskrivning.

Länstyrelsens informationssida om Barsta kapell