Etapper

 

10. Fällsvikshamn-Kåsta

Längd: 8,6 km
Svårighetsgrad: Lätt

Etappen går till stor del på grus och asfaltsvägar. En del är en körväg genom skogen.

Vandringen börjar vid kapellet i Fällsvikshamn och följer vägen till Fällsvik, som har varit bebott av torpare och fiskare sedan 1500-talet. I norra delen av Fällsvik viker leden in på en sandig körväg till ett torp vid Stormyran. Därifrån följer leden en skogsbilväg till Sörleviken.

Fallsvik1 Fallsvik2   Sörleviken

I Sörle finns Länsstyrelsens information om geologiska besöksmål i Höga Kusten. Sörleviken är på väg att snöras av från havet på grund av landhöjningen. Ringkallens bergssida, på andra sidan viken, visar hur havet sorterat jord efter inlandsisen med större block och klapper i sluttningen och sand och lera i dalgångarna. Vägen leder sedan vidare till Kåsta.

Karta Fällsvik-Kåsta

Fällsviks kapell

Världsarvet Höga Kusten/ Sörleviken

Boende
Fällsvikshamn 247: Två små övernattningsstugor, totalt tre bäddar, mellan Fällsviks kapell och Rotsidan:0611-262 57 Maud Nandorf 070-755 62 81 Tryggve 076-820 15 08
En stor stuga, veckohyra: www.stugahogakusten.wordpress.com

Kåsta Bed and Breakfast, Två stugor: 0613-250 09

 Farmers and fishermen have lived in Fällsvik since the 16th century. In FÄLLSVIKSHAMN there was a common area for boat houses and fishing nets. On the eastern bank of the inlet, below the chapel, fishermen from Gävle had built their boat houses and cottages. A new chapel was erected in 1978 on the same site as the early chapel from the 17th century, which had fallen into ruins and was torn down long ago.
Section 10: Fällsvikshamn – Kåsta 
The trail starts at the chapel and continues to Fällsvik. In the northern part of the village the trail bears left onto a forest road past a small farm, Stormyran, and then downhill on to Sörle. The inlet of Sörleviken is one of twelve Places of Geological Interest in the High Coast. The asphalt road leads you to Kåsta, which is one of the oldest villages in Nordingrå.