Högbonden naturreservat

Ingår i Etapp 8

Ledmarkering_Världsarvsleden

Naturreservatet består av öarna Furan, Höglosmen och Högbonden. Sommartid går det reguljär båttrafik till Högbonden från både Barsta och Bönhamn. Högt ovanför det dramatiska stupet ligger den gamla fyren. Lämningar efter fiskare och säljägare från förhistorisk tid. Fyrvaktarbostaden är idag ett vandrarhem.
Enklast tar man sig hit med turbåten som sommartid går från Bönhamn och Barsta flera gånger om dagen.

Länsstyrelsens sida om Högbonden
HögaKustenbåtarna
Turlista till Högbonden


Högbondens fyr. Foto: Johan Uebel


Turbåt till Högbonden. Foto: Anna Greta Tjäder


Ön sedd från Kallviken. Foto: Anders Dahlin

NATURE RESERVE
Daily boat service in summer from Bönhamn and Barsta to Högbonden. Lighthouse on top of vertical rock face. Prehistoric finds of fishing and seal hunting activities.

Logga © Världsarvsledens Vänner, Världsarvsleden The World Heritage Trail