Etapper

 

Högklintens naturreservat

Ingår i etapp 4

För den som vill uppleva världsarvet Höga kusten och förstå den unika landhöjningsgeologin, är Högklintens naturreservat ett fantastiskt besöksmål.

Orörda hällmarker med knotiga tallar dominerar. På syd- och ostsluttningarna, som under årtusendena varit exponerade av havets krafter, finns ett flertal klapperfält bl.a. världens högst belägna på 260 meters höjd. Berggrunden består mest av rosa nordingrågranit, en typ av rapakivigranit.

Högklinten1 Högklinten2 Högklinten3 Högklinten4

Från det 281 meter höga berget är utsikten milsvid och vid klart väder framträder tydligt den högsta kustlinjen på bergshorisonten i norr och väster. På den branta norrsluttningen finns ett tiotal grottor, bl.a. Drakgrottan och Stora grottsalen.

Vid parkeringen finns länsstyrelsens information om det geologiska besöksmålet Högklinten.

Högklinten, slinga

Längd: 7,5 km
Svårighetsgrad: Krävande

Hönsbär Klappersten Hällmarker Sandtjärnen

Världsarvsleden har två ledalternativ vid Högklinten. Tillsammans utgör dessa en bra dagstur.Typiskt för slingan är Högklintens magiska vyer, klapperfält, skogstjärnar och doften av myr. Vid Mjällomsviken ligger Motormuseet, med bl.a. tändkulemotorer.

Från Högklintens parkering går den ursprungliga stigen till toppen, som ett trevligt alternativ till bilvägen som Världsarvsleden följer. Stigen till och i naturreservatet förvaltas av länsstyrelsen. Bilen kan även parkeras vid Motormuseet, där det finns allmänt WC och vandrarhem.

Karta Högklinten

Länsstyrelsens sida om Högklintens naturreservat

Högklintens reservatskarta,PDF