Etapper

 

Omnebergets naturreservat

Ingår i etapp 4

Omneberget är ett sydväxtberg med en rik flora. Det unika området är skyddat som naturreservat. Länsstyrelsens information om naturreservatet och dess stigar finns i anslutning till parkeringen vid Omnebadet.

Vid den barnvänliga badplatsen finns finns en kran med dricksvatten, grillplatser och möjlighet att tälta. En handikappanpassad ramp leder till en grillplats en bit ut i sjön. Även ett av dassen är handikappanpassat. Badplatsen och Led Omne sköts av Omnevikens byaförening.

Led Omne

Omneberget_1 Omneberget_2 Omneberget 3 Omneberget_4

Längd: 6 km

Det enklaste sättet att nå toppen av Omneberget är att utgå från högt belägna Omne by. En välskyltad parkeringen finns mitt i byn.

Om du ska gå hela leden, kan du utgå från parkeringen vid Omnebadet eller den inne i Omne. På båda platser finns informationskartor. Slingan går uppe på Omneberget och nere längs sjön. Naturreservatet passeras. Från Omnebadet finns två stigalternativ upp mot toppen. Den kortare är bitvis brant och svår att gå. Den längre slingan är flackare. På toppen finns ett vindskydd.

Oavsett stigval till toppen passeras en grotta som kallas Fårhuset. Det berättas att fåren tog skydd där, på den tiden tamdjuren gick på skogen och betade. En skylt pekar mot grottan.

Karta Omneberget

Länsstyrelsens sida om Omnebergets naturreservat