Etapper

 

Led Ön

Längd: 6 km

På Ön finns flera alternativ att vandra. Målen för de olika stigarna är utsiktsplatserna på Krikberget, Brattberget och Öjberget. Enklast är att utgå från den högt belägna parkeringsfickan intill Krikberget.

Led Ön 1 Led Ön 2 Led Ön 4  

Led Ön är en av de tre leder som sköts av Omnevikens byaförening.

Karta Ön