Etapper

 

Rotsidans naturreservat

Ingår i etapp 9

Rotsidan är ett populärt besöksmål under hela året. De soluppvärmda hällarna lockar på sommaren. Höststormarna som formar den vinpinade skogen och vågorna som sveper in över hällar och klapperstensfält fascinerar. Vintertid brukar bybor i Fällsvik dra upp ett skidspår från parkeringen i Brännalandet.

Rotsidan1 Rotsidan2 Rotsidan3 Rotsidan4

Rotsidans naturreservat är lättillgängligt. Från huvudparkeringen intill reservatet går en bred och plan stig, så att den rullstolsburne kan nå de slipade diabashällarna. I närhet av stranden finns ett dass anpassat för rörelsehindrade.

Världsarvsleden ansluter till Rotsidans naturreservat från Barsta och Fällsvikshamn.

Karta Rotsidan

Länsstyrelsen om Rotsidan: