Etapper

 

Led Salberg

Längd: 3,5 km

Sin korta längd till trots, bjuder vandringsleden i Salberg på en storslagen vy mot nordväst över Omne och Omneberget. Från Skräddarbergets topp ses även Själandklinten och Ringkallen söderut. Salberg är i högsta grad en levande jordbruksbygd. Kor och kalvar betar i omgivningarna.

Salberg 1 Salberg 2    

Led Salberg är en av de tre leder som sköts av Omnevikens byaförening. En skyltad parkeringsplats finns i anslutning till leden.

Led Salberg