Etapper

 

Storsands naturreservat

Ingår i etapp 2

Det vackra läget, den långgrunda sandbottnen och de mjuka sanddynerna gör Storsand till ett omtyckt havsbad och populär mötesplats.

I naturreservatet växer gles tallskog och en ganska vanlig flora med bland annat strandråg och strandtrav. Erosion och sandflykt motverkas av att vegetationen bevaras. Området är skyddat som naturreservat för dess betydelse för allmänhetens friluftsliv. Den västra halvan av stranden är naturistbad.

Storsanden1 Storsanden2 Storsanden3 Storsanden4

Storsands naturreservat ligger längst ut på Mjällomhalvön norr om Norrfällsviken.
Intill reservatsområdet finns parkering.

Jättenhusröset söder om Storsand är ett gravröse från bronsåldern, 13 m i diameter och 1,5 m högt. I mitten finns en 2 m lång stenkista täckt av en takhäll.

Karta Storsand

Länsstyrelsens sida om Storsand