Etapper

 

Villmyrans naturreservat

Ingår i etapp 2

Villmyrans naturreservat är en örtrik, mossig granskogsmiljö i anslutning till en myr. Där växer bland annat elva av Nordingrås kända orkidéarter och Nornan är en av dem. Jorden i de fuktiga svackorna berikas av markens kalk, vilket bidrar till den artrika miljön. Följ den upptrampade stigen som leder genom reservatet, så att du inte av misstag skadar någon av de unika växterna.

Villmyran1 Villmyran2  

Världsarvsleden går alldeles intill Villmyran. Naturreservat kan också nås med bil via en skogsbilväg, som är skyltad vid vägen mot Norrfällsviken. Intill Villmyran finns en parkering.

Karta Villmyran

Länk till Länsstyrelsens sida om Villmyran