Etapper

Världsarvsleden är indelad i 12 etapper, utifrån ledens informationstavlor. Etapp 13 och 14 är en del av Höga Kustenleden.

Logga © Världsarvsledens Vänner, Världsarvsleden. The World Heritage Trail