2. Mjällomslandet-Norrfällsviken

Placeholder image

Längd hela sträckan:16,5 km
Längd Mjällomslandet-Hamnslåtten: 8,4 km
Svårighetgrad: Lätt - Medel

Sträckan börjar i Mjällomslandet. Intill sjöbodarna angör Högakustenbåtarna som kan ta dig till Ulvön. I Mjällom finns livsmedelsbutik. Från Mjällomslandet följer Världsarvsleden asfaltsvägen mot Mjällom för att sedan vika in på en stig förbi Snårberget. Från Snåret följs skogsvägen fram till "Gammnolvika", en naturskön badplats med långgrund sandbotten. Skogsbilvägar tar dig från rastbordet i Sjubrö till Hamnslåtten och via en avstickande stig även till Norrfällsviken.
Villmyrans naturreservat, som är känt för sin rika flora med bland annat tolv orkidéarter och klapperfältet på Grävamoberget är två utflyktsmål.
Vid stigkorsningen norr om Hamnslåtten viker Världsarvsleden av mot Storsands naturreservat, ett havsbad med ett rikt friluftsliv. Söder om Storsand utmärker sig Jättenhusröset från bronsåldern. Efter ett kort vägparti börjar Norrfällsvikens naturreservat med fler bronsåldersrösen och vidsträckta klapperfält. Inledningsvis är stigen anpassad för rullstol.
Så småningom dyker de röda stugorna i Norrfällsvikens fiskeläge upp. Norrfällsviken har en gästhamn och det finns en rad olika möjligheter till boende, restauranger och aktiviteter såsom golf och minigolf. Här finns också ett kapell och ett fiskemuseum.

I Mjällomslandet avgår Högakustenbåtarna till Ulvön: 0613-105 50 Högakustenbåtarna

Boenden:
Stuguthyrning i Mjällomslandet: 070-624 70 60 / 0613-210 37 www.stugknuten.com 
Norrfällsvikens hotell och Kustgårdens vandrarhem: 0613-212 55  www.norrfallsviken.com
Norrfällsvikens Camping och stugby: 0613-213 82  www.norrfallsvikenscamping.com
Mat:
Kulturfarbrikens café i Mjällom: 0613-214 70
Fiskarfänget: 0613-211 42 www.fiskarfanget.se
Norrfällsviken Rum & Kök: 0613-212 55 www.norrfallsviken.com
Livsmedel:
Servicepunkten i Mjällom 0613-210 05
I receptionen på Norrfällsvikens camping finns enklare livsmedel.


Mjällomslandet. Foto: Liselotte Eriksson


Sjubrö. Foto: Åsa Nordius


Vy mot Docksta. Foto: Hans Oscarsson

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail