Om oss

 

Föreningen Världsarvsledens Vänner bildades 2015 med syfte att samordna skötseln av Världsarvsleden och att marknadsföra den. Föreningen är ideell och öppen för alla.
Världsarvsleden skapades 2009 genom projektet "Vi i Nordingrå - Nordingråleden" och invigdes som Världsarvsleden 2010. Huvudman för leden är NIFF, Nordingrå intresse och företagarförening.

Följ oss på Facebook för tips, bilder och uppdateringar 

Protokoll och verksamhetsberättelser finns längre ner på sidan.
Bli medlem
Genom att bli medlem i Världsarvsledens Vänner stödjer du föreningens arbete. Allt arbete sker ideellt.
Årsavgift:
100 kr / person
150 kr / familj (ange gärna alla namn)
Bankgiro: 578-0374
Swish: 123 413 66 02
Glöm inte att ange namn, telefonnummer och e-post.
Om allt inte får plats, maila uppgifterna till: admin@varldsarvsleden.nu

MEDLEM

Du kan även ge en gåva.

GÅVA

Om leden
Världsarvsleden är en 10 mil lång vandringsled i Nordingrå i världsarvet Höga Kusten Kvarkens skärgård. Fortfarande höjs landet som varit nedtryckt av en enorm inlandsis. När isen smält undan låg hela Nordingrå under vatten, endast Dalsberget stack upp som en ö. Kustlandskapet som reste sig ur havet befolkades av fiskare och säljägare. 10 000 års landhöjning gör att vi idag kan se kalottberget med högsta kustlinjen, gamla strandlinjer med klapperfält och vikar som snörts av från havet. Världsarvsleden ansluter till flera naturreservat, passerar 29 byar och fiskelägen och många utsiktsplatser i en storslagen natur. Bland djupt inskurna vikar och dalgångar, sjöar och branta berg möter nordliga och sydliga växter varandra. Här trivs djuren både till lands och sjöss. Du kan gå hela leden eller göra dagsutflykter. Tillsammans med fler lokala leder och Nordingrås alla små vägar finns många möjligheter till slingor.

The World Heritage Trail is a 100 km long hiking trail in Nordingrå located in the High Coast/Kvarken Archipelago World Heritage. The land, once weighed down by an enormous ice sheet, is still rising. As the ice melted, the whole of Nordingrå was submerged under water, with just Dalsberget mountain jutting out above the surface as a tiny islet. The coastal landscape emerging from the sea was inhabited by fishermen and seal hunters. As a result of 10,000 years of land uplift, today we can see the till-capped mountain with the highest coastline, ancient shore lines covered with shingle fields and inlets cut off from the sea. The World Heritage Trail passes several nature reserves, 29 villages and fishing villages and many sites of great natural beauty. Among deep inlets and valleys, lakes and steep hillsides, plants from southern and northern habitats meet. Animals thrive here, both at sea and on land. You can walk the whole trail, or take day-trips. Using Nordingrå´s vast network of small roads will offer you an almost limitless number of walking options.

Föreningens stadgar

Verksamhetsplaner:

År 2023-2024
År 2022-2023
År 2021-2022
År 2020-2021
År 2019-2020

Verksamhetsberättelser:

År 2022-2023
År 2021-2022
År 2020-2021
År 2019-2020
År 2018-2019
År 2017-2018
År 2016-2017
År 2015-2016

Protokoll:

2024-03-21 Styrelsemöte
2024-01-18 Styrelsemöte
2023-12-07 Styrelsemöte
2023-09-24 Årsmöte
2023-09-24 Konstituerande möte
2023-08-15 Styrelsemöte
2023-04-18 Styrelsemöte
2023-02-21 Styrelsemöte
2022-11-29 Styrelsemöte
2022-09-25 Årsmöte
2022-09-25 Konstituerande möte
2022-09-06 Styrelsemöte
2022-07-05 Styrelsemöte
2022-04-12 Styrelsemöte
2022-01-18 Styrelsemöte
2021-11-09 Styrelsemöte
2021-09-26 Årsmöte
2021-09-26 Konstituerande möte
2021-08-01 Styrelsemöte
2021-06-21 Styrelsemöte
2021-04-10
Styrelsemöte
2021-02-15 Styrelsemöte
2020-09-27 Årsmöte
2020-09-27 Konstituerande möte
2020-09-06 Styrelsemöte
2020-07-16
Styrelsemöte
2020-03-24
Styrelsemöte
2020-01-21 Styrelsemöte
2019-11-26
Styrelsemöte
2019-10-22
Styrelsemöte
2019-10-01 Årsmöte.
2019-10-01 Konstituerande möte

Logga © Världsarvsledens Vänner, Världsarvsleden The World Heritage Trail