5. Omne-Själand

Längd: 5,3 km
Svårighetsgrad: Medel

Etappen går från Omnebadet till Själand, omväxlande på landsväg, stig och traktorväg.

Världsarvsleden följer inledningsvis asfaltsvägen till Omne som ligger på en södervänd sluttning med utblick över Omneviken.

Från korsningen i Omne går vägen söderut. Vid transformatorstationen viker leden in på en blomsterrik gammal körväg mot Klocke. På krönet efter den långa stigningen finns ett rastbord med utsikt över Omne. En grusväg tar dig vidare till korsningen i Tollsätter. Med en kort avstickare når du Själandsjöns badplats. Leden går vidare till korsningen i Orsta och snart är du i Själand, som karaktäristiskt för äldre byar har sin bebyggelse samlad på en höjd.

Fler leder: Från Själand till Häggvik går Björnåsleden.
Boende
:

Lill-berget, stugor i Omne: 073-182 67 00 www.lill-berget.se
Häbre i Tollsätter: 0613-206 73, 070-648 62 92 www.tollis.se
Själand 101, stuga: 070-579 53 63
I Björnås: Pelle Åbergsgården: 076- 946 81 84 www.pelleabergsgarden.se
Mat:
Gårdsbutiken i Själand: 0613-204 24 www.gardsbutiken.net


Omneberget. Foto: Anna Greta Tjäder


Stig mot Klocke. Foto: Anna Renström


Själandssjön. Foto: Anna Renström

Logga© Världsarvsledens Vänner.  Världsarvsleden, The World Heritage Trail