10. Fällsvikshamn-Kåsta

Längd: 8,6 km
Svårighetsgrad: Lätt

Vandringen börjar vid kapellet i Fällsvikshamn och följer vägen till Fällsvik, som har varit bebott av torpare och fiskare sedan 1500-talet. Där finns ett minimuseum. I norra delen av Fällsvik viker leden in på en sandig körväg. I backen upp mot Stormyran finns ett rastbord och Världsarvsledens Vänners geologiska information om vittringsgruset av Ulvödiabas. Därifrån går leden genom skogen till Sörleviken.

I Sörle finns Länsstyrelsens information om geologiska besöksmål i Höga Kusten. Sörleviken är på väg att snöras av från havet på grund av landhöjningen. Ringkallens bergssida, på andra sidan viken, visar hur havet sorterat jord efter inlandsisen med större block och klapper i sluttningen och sand och lera i dalgångarna. Asfaltsvägen leder sedan vidare till Kåsta.

Världsarvet Höga Kusten/ Sörleviken

Boende:
Fällsvikshamn 247: Två små stugor, tre bäddar: 070-755 62 81 / 076-820 15 08
Vatten:
Det finns en kran på garaget vid informationstavlan i Kåsta.


Fällsviks kapell. Foto: Marie Ödlund


Geologisk information, Fällsvik. Foto: Anna Renström


Sörle, Kåstaänget i fonden. Foto: Kent Norberg

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail.