6. Själand-Älgsjö

Placeholder image

Längd: 4,5 km
Svårighetsgrad: Medel - krävande

Etappen går från Själand till vändplanen i Älgsjö. Hela sträckan är stigar och körvägar genom skogsmark. Den är delvis krävande på grund av nivåskillnader.

Från Själand börjar vandringen med en brant stigning till Själandsklintens toppstuga. Nära toppen finns en kallkälla med dricksvatten. Titta efter skylten. Från klinten är utsikten vidunderlig i flera väderstreck. Vandringen går sedan vidare ner mot Edsätterfjärden. Längs inre delen av Edsätterfjärden går vandringen genom rik flora alldeles intill strandkanten med sjöfåglar intill.

På Grönudden finns en rastplats intill en husgrund som påminner om att det en gång låg ett torp / kokhus där. Ett par hundra meter från vändplanen i Älgsjö finns en trivsam plats med hällar och öppet hav. Från Grönudden till vändplanen "Jössvika" i Älgsjö, ca 900 meter, går leden längs en hyggesväg.

Fler leder: Från Själand till Häggvik går Björnåsleden.

Boende:
Häbre i Tollsätter: 0613-206 73, 070-648 62 92 www.tollis.se
Stuga i Själand: 070-579 53 63
I Björnås: Pelle Åbergsgården: 073- 03 44 333 www.pelleabergsgarden.se

Mat:
Gårdsbutiken i Själand: 0613-204 24  www.gardsbutiken.net 

Sörleviken från Själandsklinten. Foto: Hans Oscarsson


Längs Edsätterfjärden. Foto: Hans Oscarsson


Edsätterfjärden. Foto: Hans Oscarsson

Logga © Världsarvsledens Vänner, Världsarvsleden, The World Heritage Trail