Etapper

 

6. Själand-Älgsjö

Längd: 4,5 km
Svårighetsgrad: Medel - krävande

Etappen går från Gårdsbutiken i Själand till vändplanen i Älgsjö. Hela sträckan är stigar och körvägar genom skogsmark. Den är delvis krävande på grund av nivåskillnader.

Från Själand börjar vandringen med en brant stigning till Själandsklintens toppstuga. Nära toppen finns en kallkälla med dricksvatten. Titta efter skylten. Från klinten är utsikten vidunderlig i flera väderstreck. Vandringen går sedan vidare ner mot Edsätterfjärden. En kort bit vid klinten är stenig och ett parti är blött vid regnväder, men för övrigt är leden lätt att gå.

Längs inre delen av Edsätterfjärden går vandringen alldeles intill strandkanten, växtligheten är örtrik. Stigen gör en kort omväg runt ett ras.

På Grönudden finns en rastplats intill en husgrund som påminner om att det en gång låg ett fähus / kokhus där. Ett par hundra meter från vändplanen i Älgsjö finns en trivsam plats med hällar och öppet hav.

Från Grönudden till vändplanen i Älgsjö, ca 900 meter, går leden längs en hyggesväg.

Karta Själand-Älgsjö

Boende:
Häbre i Tollsätter: 0613-206 73, 070-648 62 92 www.tollis.se
I Björnås: Pelle Åbergsgården B & B: 073- 03 44 333 www.pelleabergsgarden.se

Mat:
Gårdsbutiken i Själand: 0613-204 24  www.gardsbutiken.net

The central core of the village SJÄLAND lies on high ground. From the top of Själandsklinten it is easy to see how the buildings in nearby villages follow the same pattern, the fertile valleys being reserved for farming. 3500 years ago, Själand was a small islet in a sheltered part of the sea. It has not been established how Själand got its name, one theory is that the first element sjä- derives from “seal”, indicating a name of very old origin.
Section 6: Själand – Älgsjö
A nice path leads up to the top cabin of Själandsklinten, open to all visitors. From Själandsklinten you can enjoy one of the most beautiful sights in Sweden. The purple mountain saxifrage, indigenous to the alpine areas, can be found on Själandsklinten and Ringkallen, it blooms in early spring. From there, Världsarvsleden drops down to Edsätterfjärden, with its rich flora.