Björnåsleden

Ansluter Etapp 11 och Etapp 6

Ledmarkering_Världsarvsleden

Farfarsgården i Häggvik är en välkänd korsbyggnad från 1800-talet. Byggnadstypen med sin nästan kvadratiska planlösning är vanlig i hela Ångermanland. Där börjar Björnåsleden som knyter ihop Häggvik med Själand. En gammal byväg går över åkrarna, genom skogen "över E” (E som i Ed) och till byvägen i Gåsnäs. Vid Pelle Åbergsgården i Björnås viker leden in på en annan gammal byväg mot Själand. Den går i skogsmiljö förbi en fågelrik våtmark. Nere i Själands dalgång finns en gångbro över ån. Sista biten till Själand följer grusvägen.

Farfarsgården i Häggvik. Foto: Anna Renström


Stigvisare i Häggvik. Foto: Mirja Lindström


Själands dalgång. Foto: Patrick Melander

SHORT TRAIL
The path connecting Häggvik and Själand begins at Farfarsgården. Old village roads run via ”E” to Björnås, passing wetlands with a rich birdlife down to the valley of Själand.
LISTED BUILDING "Farfarsgården"
Well preserved listed building from the early 1800s. This design, typified by an almost square house plan, is common in Ångermanland, particularly in Nordingrå.

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail