Björnåsleden

Ingår inte i Världsarvsleden men ansluter till Etapp 11 och Etapp 6

Ledmarkering_Världsarvsleden

Farfarsgården i Häggvik är en välkänd korsbyggnad från 1800-talet, en byggnadstyp vanlig i hela Ångermanland. Där börjar Björnåsleden som knyter ihop Häggvik med Själand. En gammal byväg går över åkrarna, genom skogen "över E” (E som i Ed) och till byvägen i Gåsnäs. I Björnås viker leden in på en gammal stig mot Själand. Den går i skogsmiljö förbi en fågelrik våtmark. Nere i Själands dalgång finns en gångbro över ån. Sista biten till Själand följer grusvägen. Björnåsleden sköts av bybor.

Tips: Björnåsleden bildar tillsammans med Världsarvsledens sträckor 6 till 11 en slinga på ca 36 km.


Farfarsgården i Häggvik. Foto: Anna Renström


Stigvisare i Häggvik. Foto: Mirja Lindström


Själands dalgång. Foto: Patrick Melander

SHORT TRAIL
The path connecting Häggvik and Själand begins at Farfarsgården. Old village roads run via ”E” to Björnås, passing wetlands with a rich birdlife down to the valley of Själand.
LISTED BUILDING "Farfarsgården"
Well preserved listed building from the early 1800s. This design, typified by an almost square house plan, is common in Ångermanland, particularly in Nordingrå.

Dagsturer

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail