Kontakt

HEMSIDA

Webbansvarig: Hans Oscarsson
Bild & textansvarig: Anna Renström
Engelska texter: Anna Greta Tjäder
Tyska texter: Isak Ahlbom

E-post: hans@varldsarvsleden.nu

Vill du tipsa oss om något? admin@varldsarvsleden.nu
Vi kommer att svara så snart vi kan.

STYRELSE:

Anna Renström, ordförande tfn: 0613-207 90 / 070-643 61 79
Hans Oscarsson, vice ordförande tfn: 070-660 23 10
Ingrid Sandström, sekreterare tfn: 070-333 03 16
Joakim Kjellgren, kassör tfn: 073- 500 78 90
Jörgen Backéus, ledamot tfn: 070-632 73 20
Anders Dahlin, ledamot tfn: 073-064 99 27
Mirja Lindström, ledamot
Fredrik Lindström, ledamot
Lasse Häggkvist, suppleant
Majvor Melinder, suppleant
Åsa Nordius, suppleant

Valberedning:

Malin Norlander
Görel Thurdin

Revisorer:

Linda Björklund
Erik Hägerlind

Org.nummer: 802490-7662
Bg nummer: 578-0374

Logga © Världsarvsledens Vänner, Världsarvsleden The World Heritage Trail