Kontakt

Vill du tipsa oss om något? admin@varldsarvsleden.nu
Vi kommer att svara så snart vi kan.

HEMSIDA
Webbansvarig: Hans Oscarsson
Bild & textansvarig: Anna Renström
Engelska texter: Anna Greta Tjäder
Tyska texter: Isak Ahlbom

STYRELSE

Anna Renström, ordförande tfn: 0613-207 90 / 070-643 61 79
Hans Oscarsson, vice ordförande tfn: 070-660 23 10
Ingrid Sandström, sekreterare tfn: 070-333 03 16
Lennart Lundkvist, kassör tfn: 070-671 26 33
Jörgen Backéus, ledamot tfn: 070-632 73 20
Anders Dahlin, ledamot tfn: 073-064 99 27
Hieke Visser, ledamot
Joakim Kjellgren, suppleant
Lasse Häggkvist, suppleant

Valberedning

Peter Norlin
Majvor Melinder

Revisorer

Linda Björklund
Erik Hägerlind

Org.nummer: 802490-7662
Bg nummer: 578-0374

Logga © Världsarvsledens Vänner, Världsarvsleden The World Heritage Trail