Geologin runt Världsarvsleden

Nordingrå ligger mitt i världsarvet Höga Kusten. Längs hela Världsarvsleden kan den unika geologin upplevas.

SGU;s hemsida om Höga kusten:
"År 2000 sattes Höga Kusten upp på UNESCOs världsarvslista för naturobjekt. Området är ett av de bästa exemplen i världen på hur nedisning och landhöjning påverkar jordytan. På ett begränsat område uppvisas en geologisk historia på 10 400 år. Vissa av processerna pågår än idag.
Den unika geologin, men även områdets kulturhistoria, bidrar till Höga Kustens dragningskraft. Området är ett av tre utpekade obrutna kustavsnitt i Sverige som nationellt och internationellt är i särklass ur friluftssynpunkt".
Sevärd geologi i världsarvet Höga Kusten

Geolog Christer Åkerman:
" Sveriges berggrund har uppkommit under en tidsrymd av nära tre miljarder år. Större delen av berggrunden i Västernorrlands län tillhör urberget och har bildats i samband med bergskedjebildning för ca 1820 - 1850 miljoner år sedan. Många av Höga kustens bergarter är yngre. Nordingråmassivets bergarter anortosit, gabbro och granit bildades av magma som stelnande under den dåvarande berggrundsytan för knappt 1,6 miljarder år sedan, Nordingråmassivet räknas till Baltiska sköldens rapakivimassiv. Rapakivi betyder ruttet berg på finska. För drygt 1,2 miljarder år sedan trängde stora mängder diabasmagma upp till ytan och lade sig som ett 500-1000 meter tjockt täcke över den befintliga berggrunden, men Ulvödiabas trängde också in i sprickor i den sandsten som bildats 200 miljoner år tidigare. På land är sandstenen 1-65 meter tjock, men i havet utanför, i Bottenhavet och Bottenviken är den ofta 1000 meter tjock. Bergarternas mineralsammansättning, struktur och vittringsbenägenhet har stor betydelse för växtligheten och därmed också för faunan".

Kartan över berg och jordarter i Höga Kusten är en riktig skatt för den intresserade och rekommederas varmt:
Geoturistkarta över Höga Kusten med Ulvöarna.pdf

Världsarvsleden ansluter till sex av de tolv platser som Länsstyrelsen lyfter fram som officiella besöksmål i Höga Kusten: Högbonden, Högklinten, Norrfällsviken, Rödklitten, Stortorget och Sörleviken.
Länsstyrelsens information om Rövarklippan i Mjösjö
Karta till Rövarklippan

Nordingrå´s Topography and Rocks
The bedrock of Västernorrland was largely shaped following the formation of a mountain range 1,9 billion years ago. A number of the rocks found in the High Coast are exceptional and geological processes explain the special characteristics of the area. This district has named the Nordingrå Massif, which includes gabbro, anorthosite and granite. It was formed 1.6 billion years ago, as magma solidified under the crust of the earth and is part of the rapakivi massif of the Baltic Shield. In Finnish, rapakivi means rotten rock. 1,4 billion years ago, red sandstone was formed on the bottom of the sea and 1,2 billion years ago, large amounts of diabase magma forced its way to the surface. The Ulvö diabase settled as a thick cover over parts of the existing bedrock. The various minerals of the rock, its structure and tendency to weather easily are most important for the vegetation in Nordingrå and, consequently, for the fauna.

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail