Geologi

 

Geologi

Nordingrå ligger mitt i Höga Kusten. Längs hela Världsarvsleden kan den unika landhöjningsgeologin upplevas.

"År 2000 sattes Höga Kusten upp på UNESCOs världsarvslista för naturobjekt. Området är ett av de bästa exemplen i världen på hur nedisning och landhöjning påverkar jordytan. På ett begränsat område uppvisas en geologisk historia på 10 400 år. Vissa av processerna pågår än idag.
Den unika geologin, men även områdets kulturhistoria, bidrar till Höga Kustens dragningskraft. Området är ett av tre utpekade obrutna kustavsnitt i Sverige som nationellt och internationellt är i särklass ur friluftssynpunkt" skriver man på SGU;s hemsida om Höga kusten.

Länkar till Sveriges geologiska undersökning, SGU;s sida om Höga Kusten

Sevärd geologi i världsarvet Höga Kusten

Kartan över berg och jordarter i Höga Kusten är en riktig skatt för den intresserade och rekommederas varmt:

Geoturistkarta över Höga Kusten med Ulvöarna.pdf

Världsarvsleden ansluter till sex av de tolv platser som Länsstyrelsen lyfter fram som officiella besöksmål i Höga Kusten: Högbonden, Högklinten, Norrfällsviken, Rödklitten, Stortorget och Sörleviken.

Länsstyrelsens information om Rövarklippan i Mjösjö

Karta till Rövarklippan