logo

DOKUMENT

Skötsel-röjning

Skötsel-märkning

Medhjälpare

Materialanskaffning

Säker skog: motorsågskörkort

Färg

Skötsel

Från och med vandringssäsongen 2015 sköts Världsarvsleden av den ideella föreningen Världsarvsledens Vänner, förkortat VV, som även administrerar den hemsida som ni just nu besöker. 

Världsarvsleden sköts ideellt av ett nätverk av privatpersoner,markägare och föreningar, skoterklubbar, Själandsklintens förening och Omnevikens byaförening. TACK till alla!

Kramfors kommun har stöttat oss ekonomiskt. Detta går till tryckkostnader av kartmaterial, förbrukningsmaterial och till förbättringar av leden. TACK!

Markavtal

Markavtalen medger endast att ca 1 meters bredd röjs för Världsarvsleden. Markägare ska kontaktas före röjning utöver detta.
Huvudman för markavtalen är Nordingrå intresse och företagarförening.

Försäkringar

Du som röjer ideellt ansvarar själv för egen olycksfallsförsäkring.

Naturreservat

Världsarvsleden ansluter till flera naturreservat. Dessa sköts av Länsstyrelsen.

Vill du hjälpa till att sköta leden?

Om slyet regelbundet hålls efter behöver inte arbetsinsatsen bli så stor. Vi tar gärna emot hjälp med att märka upp vissa stäckor. Kanske ser du även möjligheter för hur leden kan utvecklas? Kontakta styrelsen i VV om du vill göra en insats. Under fliken Kontakta VV finns ett formulär du kan fylla i.