Etapper

 

3. Norrfällsviken-Mjällom

Längd: 9,2 km
Svårighetsgrad: Mycket krävande

Två branta partier på ömse sidor om Bredviken gör att etappen mellan Norrfällsviken och Mjällom är mycket krävande. Sträckan är omväxlande berg med hällmarker och låglänta, sandiga områden.

Norrfällsviken   Bredviken3 Flögberget4

Följ asfaltsvägen genom Norrfällsviken. Efter Hamnslåtten viker Världsarvsleden av på en mindre väg mot Trollarviken. En stig leder till branten ner mot Bredviken, som är en fin sandstrand. Från Bredviken är det en lång och brant stigning som är försedd med rep på sista delen upp till Flögberget, där man med en kort avstickare från Världsarvsleden kommer till Breviksstugan. Stugan är öppen för allmänheten och utsikten över Omnefjärden är storslagen.

Sista biten mot Mjällom är en välanvänd och lättvandrad stig genom skogen.
I Mjällom finns Kulturfabriken med cafée och utställning, samt en livsmedelsbutik.

Karta Norrfällsviken-Mjällom

Boenden:
Norrfällsvikens Camping och stugby 0613-213 82 www.norrfallsvikenscamping.com

Norrfällsvikens hotell och Kustgårdens vandrarhem: 0613 - 21255 www.norrfallsviken.com

Vandrarhemmet Skogsblomman i Måviken: 0613 213 98, 070-60 61 833 www.canit.se (hit får även husdjuren följa med)

Måvikens camping: 070-300 11 69 www.maviken.com

Mat:
Fiskarfänget: 0613-211 42 www.fiskarfanget.se
Norrfällsvikens hotell 0613 - 21255 www.norrfallsviken.com
Kulturfarbrikens café i Mjällom 0613-214 70

Livsmedel:
Servicepunkten i Mjällom 0613-210 05
I receptionen på Norrfällsvikens camping finns enklare livsmedel.

NORRFÄLLSVIKEN is one of twelve Points of Geological Interest in the High Coast. Here you can see the distinct signatures of the Ice Age, such as ancient shorelines, vast shingle fields and layered beaches. The bed-rock consists of pink rapakivi granite, unique for the High Coast. Several Bronze Age cairns are found here. The fishing village is over 350 years old and was founded by fishermen from Gävle, the chapel dated 1649.
Section 3: Norrfällsviken – Mjällom
Towards Mjällom, Världsarvsleden runs through the southern part of the peninsula Mjällomshalvön, shifting between bedrock slopes and low-lying, sandy areas. Follow the asphalt road southwards, in Hamnslåtten the trail bends towards Trollarviken. From there, paths lead down to the sandy beach of Bredviken. On both sides of Bredviken the trail is very steep. Once on top of Flögberget, a short side-trip takes you to a cabin called Breviksstugan. The trail from there to Mjällom is magnificient, yet easy to walk.