Etapper

 

Måviken

I Mjällom hittar du Måviken nere vid havet.
Här finns en naturstig med ramp anpassad för rullstol och grillplats på udden.
Rampen följer strandlinjen i det före detta sågverkssamhället, foton visar det förgångnas myllrande aktiviteter.

Från Måviken går en vacker men krävande stig över klapperfält och branta hällmarker upp till Bredviksstugan.

       

Kartkopia