Edsätterfjärden

Ingår i Etapp 6
Enkel vandring

Ledmarkering_Världsarvsleden

Världsarvsleden följer inre Edsätterfjärdens strandkant. I norrsluttningens frodiga grönska växer klibbal, trolldruva, nattviol och stjärnpyrola. I havsviken intill hörs sjöfåglar. På Grönudden - eller Ûrn som udden också benämns lokalt - finns en trivsam rastplats intill rester av en husgrund med oklart ursprung. Kanske var gropen källaren där mjölk och ost förvarades? Från Grönudden går leden genom uppväxande, frodig växtlighet, förbi hällarna med bänk och utsikt över öppet hav. Rester av Älgsjö sågs gamla industriområde anas i vegetationen när du kommer till Älgsjö.

Tips: De frodiga områdena längs Edsätterfjärden slås kring midsommar.
Parkering Edsätter: Parkera vid Edsättertjärnen/Gårdberget. Anslutande stig från backen ner mot Edsätterfjärden.
Parkering Älgsjö: Vid gamla sågverksområdet där vägen stängts av för trafik.


Stig intill vattnet, inre Edsätterfjärden. Foto: Hans Oscarsson


Rastbord på Grönudden. Foto: Anna Renström


Bänk på hällar, yttre Edsätterfjärden. Foto: Anna Renström

 

NATURAL AREA
Shoreline stretch with lush vegetation, seabirds nearby.

Dagsturer

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail