Själandsklinten

Längd från Själand till klinten: 1,1 km
Svårighet: Krävande
Ingår i Etapp 6

Ledmarkering_Världsarvsleden

Själandsklinten sticker upp ur ett skogsklätt bergsmassiv och utsikten är storslagen. 1946 byggde traktens ungdomar en toppstuga på klinten. Idag är det Själandsklintens förening som sköter om stugan. Uppe på klinten finns stigar till flera utsiktsplatser. Tidigt på våren blommar purpurbräckan, som förutom i fjällen, endast är känd på Själandklinten och Ringkallen i Nordingrå.

Stigalternativ till Själandsklinten:

Det vanligaste sättet att ta sig upp till klinten är att utgå från Själand, där det finns en mindre parkering vid stigens början. Den branta stigen är en del av Världsarvsleden. På vägen upp finns en kallkälla med dricksvatten.

Vid Edsättertjärnen börjar en annan stig som ansluter till Världsarvsleden och som tar dig vidare upp till Själandsklinten.
Går du från Bäckland vandrar du längs en sandig skogsbilväg fram till Världsarvsleden.
Själandsklintens förening.


Toppstugan. Foto: Jörgen Backéus


Vy österut. Foto: Patrick Melander


Purpurbräcka. Foto: Uno Nilsson

HILLTOP CABIN 

Hilltop cabin located on the very edge of Själandsklinten, 217 m above sea level, where the rare alpine purple mountain saxifrage grows in a crevice. Short walks across the ridge offer several spectacular views. Freshwater well nearby.

Dagsturer

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail