Etapper

 

Själandsklinten

Längd från Själand till klinten: 1,1 km
Svårighet: Krävande
Ingår i etapp 6

Själandsklinten sticker upp ur ett skogsklätt bergsmassiv och utsikten är storslagen. 1946 byggde traktens ungdomar en raststuga på klinten. Idag är det Själandsklintens förening som sköter om stuga, grillplatser, rastbord och dass. Uppe på klinten finns stigar till flera utsiktsplatser. Tidigt på våren blommar purpurbräckan, som förutom i fjällen, endast är känd på Själandklinten och Ringkallen i Nordingrå.

Sörleviken och Ringkallen Toppstugan Själandssjön Purpurbräcka

Olika stigalternativ till Själandsklinten:

Det vanligaste sättet att ta sig upp till klinten är att utgå från Själand, där det finns en mindre parkering vid stigens början och en stor vid Gårdsbutiken. Den branta, torra och vältrampade stigen är en del av Världsarvsleden. På vägen upp finns en kallkälla med dricksvatten.

Vid Edsättertjärnen kan bilen parkeras vid stigens början eller vid sandtaget på andra sidan tjärnen. Från början markeras stigen med röda snitslar, längs Världsarvsleden med gula markeringar. Här finns också kallkällor längs stigen.

Från Bäckland vandrar du längs en sandig skogsbilväg.

Karta Själandsklinten