Våren med Världsarvsledens Vänner


Tack alla ni som var med på Världsarvsledens dag i Måviken. Här kommer de utlovade svaren på tipsrundefrågorna. Först den vuxna sen barn.
Fråga 1 – rätt svar X
Vad är tillåtet enligt allemansrätten?
1. Det som är angivet i lagen om allemansrätten.
X. I stor sett allt som inte är förbjudet enligt lag under förutsättningen att vi inte stör eller förstör.
2. Allt som jag bedömer inte stör.
Fråga 2 – rätt svar X
Får jag passera över annans mark?
1. Nej, markägaren har alltid rätt att avvisa dig.
X. Ja, om det inte är en tomt, plantering eller särskilt skadekänslig mark får jag passera till fots, cykla, rida eller åka skidor.
2. Ja, om jag bedömer det som okej.
Fråga 3 – rätt svar 1
Gäller allemansrätten för snöskotrar och fyrhjulingar?
1. Nej, följ terrängkörningslagen.
X. I viss mån. Om du kör försiktigt och inte skadar marken.
2. Ja.
Fråga 4 – rätt svar 2
Vad gäller om vi ska ut och tält en stor grupp med flera tält?
1. Antalet tält är inte avgörande. Det är samma regler som för ett enstaka tält. Något dygn är okej.
X. För mer än 5 tält finns ett lagkrav på skriftligt tillstånd av markägaren.
2. Det bästa är att kontakta markägaren då flera tältar skapar större störning och olägenhet för markägaren.
Fråga 5 – rätt svar 2
Får du lägga till med din båt eller kajak på annans brygga?
1. Nej, bryggor är privata områden.
X. Ja, för alla bryggor gäller först till kvarn principen.
2. Ja, så länge bryggan inte tillhör en tomt och bryggans ägare inte själv är i behov av att anlägga vid den.
Fråga 6 – rätt svar 1
Vad får jag plocka i naturen?
1. Det är brottsbalken som reglerar vad som är förbjudet att ta i skog och mark utan markägarens medgivande.
X. Så länge det inte är mycket så går det bra att plocka alla växter, alla svampar och ved så att jag kan göra en liten brasa.
2. Det bästa är att inte plocka något utan markägarens medgivande.
Fråga 7 – rätt svar 2
När och var får jag elda i naturen?
1. Året om på alla platser om det inte råder eldningsförbud.
X. Jag bedömer själv om det är lämpligt att elda och då är det fritt fram.
2. Det är ditt ansvar att se till att elden inte sprider sig eller skadar mark och växlighet. Du får aldrig elda på klippor eller om eldningsförbud är utfärdat.
Fråga 8 – rätt svar X
Vad gäller för min hund?
1. 1 mars - 20 augusti är det bra om man har extra koll på hunden men det råder inget särskilt koppeltvång.
X. 1 mars - 20 augusti får hunden inte löpa lös i naturen. Även annan tid på året måste hunden hållas under ordentlig uppsikt.
2. Hunden ska vara kopplad under hela året.
Fråga 9 – rätt svar 1
Gäller allemansrätten i skyddad natur såsom naturreservat eller nationalpark?
1. Nej, den är inskränkt med särskilda föreskrifter som gäller för just det området.
X. Ja, förutom att man måste tälta på anvisad plats, man får inte plocka växter och måste hålla hunden kopplad.
2. Nej, i naturreservat och nationalpark är allt förbjudet.
Fråga 10 – rätt svar X
Får jag begränsa allemansrätten med skyltar om privat område/ brygga eller dylikt?
1. Ja, om jag anser det behövs.
X. Utan kommunens tillstånd får du inte begränsa allemansrätten med skyltar, stängsel eller dylikt. Du har rätt att förtydliga tillträdesförbud till områden som uppenbarligen inte är avsedda för allmänheten.
2. Nej, man får aldrig sätta upp några skyltar utan myndigheternas tillstånd.
Fråga 11 – rätt svar 2
Allemansrätten och husbil/ husvagn. Vad gäller?
1. När jag väljer att kampa med min husbil/ husvagn så gäller allemansrätten. Det innebär att jag får köra ut mitt ekipage i terrängen för att kunna ställa upp det ordentligt och på en fin plats.
X. Så länge jag inte stör så kan jag passera och parkera över allt.
2. Enligt terrängkörningslagen är det inte tillåtet att köra ut i naturen. Camping får ske på uppställningsplatser och P-platser enligt trafikföreskrifterna.
Fråga 12 – rätt svar 1
Får du ”gå på toa” i naturen?
1. Ja, jag får kissa fritt och gräva en liten grop om jag behöver bajsa. Toalettpapper grävs ner eller eldas upp. Våtservetter är inte papper och måste slängas i en papperskorg.
X. Jag får kissa men inte bajsa. Det är bara att hålla sig eller bajsa i en påse.
2. Ja, det är fritt fram att både kissa och bajsa.
Barnslingan
1. Får du gå var du vill när du är ute på landet? – rätt svar X
1. Nej, jag får bara gå på vägar och stigar.
X. Nej, jag får inte gå över någons tomt, alltså det område som ligger närmast huset där någon bor och inte heller över åkrar eller andra ställen som det odlats på.
2. Ja, jag får gå överallt, även över någons trädgård om jag vill det.
2. Hur länge får du tälta i naturen? – rätt svar 2
1. Jag får tälta hur länge jag vill men bara om jag inte syns och märks.
X. Jag får inte tälta i naturen alls.
2. Jag får tälta i naturen i någon dag, sen måste jag fråga den som äger marken om lov.
3. Grilla korv är gott. Får du tända en eld och grilla var du vill i skogen? – rätt svar X
1. Nej, man måste fråga den som äger skogen om lov.
X. Ja, men bara om det inte finns någon skylt som säger att man inte får det eller om det inte är eld-ningsförbud och om man är mycket försiktig och släcker noga efter sig.
2. Nej, man får aldrig någonsin elda i skogen. Utom på berg och klippor.
4. Vad gör du av soppåsen om soptunnan vid rast¬platsen i skogen är full? – rätt svar 2
1. Det går bra att gräva ner påsen eller gömma skräpet, bara det inte syns.
X. Jag kan ställa soppåsen bredvid den fulla soptunnan om jag knyter ihop den.
2. Glas, burkar och kapsyler kan skada djur och människor. Jag måste ta med mig skräpet hem eller tills jag hittar en soptunna som inte är full.
5. Vad gör du om du blir Bajsnödig i skogen? – rätt svar X
1. Jag måste hålla mig tills jag kommer hem.
X. Jag gräver ned bajset och har med mig en påse som jag kan stoppa toapappret i så att det inte blåser omkring.
2. Jag kan bajsa var som helst. Så länge ingen ser mig är det okej.
6. Får du gå igenom en hage om det finns kor eller hästar i hagen? – rätt svar 1
1. Jag får gå igenom hagen försiktigt om jag inte stör djuren och stänger grinden efter mig.
X. Jag måste gå runt hela hagen för att inte störa djuren.
2. Jag måste först fråga den som äger djuren om jag får gå igenom hagen.
7. Vad gör du om du hittar en ensam harunge i skogen? – rätt svar 2
1. Matar och klappar den och tar sen med den hem och sätter den i en bur.
X. Jag lägger den under ett träd så att det inte reg¬nar på den.
2. Går därifrån så att harmamman vågar sig fram.
8. Hur mycket svampar, blåbär och lingon får man plocka i skogen? – rätt svar 2
1. En korg.
X. Tio korgar per person.
2. Hur mycket man vill.
9. Vad betyder att en blomma är fridlyst? – rätt svar 1
1. Att man absolut inte får plocka den för det finns inte så många sådana blommor och man är rädd att de ska ta slut.
X. Att den lyser i mörkret.
2. Att det är en mycket vanlig blomma.
10. Är det okej att ta grenar och bark från träd och buskar för att bygga en koja? – rätt svar X
1. Bara jättetunna grenar och bara om jag bryter försiktigt.
X. Nej, jag får inte bryta av grenar och kvistar i skogen. Jag får ta sådana som ligger på marken.
2. Det går bra om det är ett träd som är jättevanligt.
11. Vad betyder det när det finns en skylt som säger att det är ett Naturreservat? – rätt svar 1
1. Att det är ett område i naturen som vi ska vara särskilt rädda om.
X. Att det är reserverat för natur. Ingen människa får vara här.
2. Att det är fritt fram att göra vad man vill.
12. Om du åker båt på sjön – får du binda fast båten vid någon annans brygga innan du går i land? – rätt svar X
1. Ja, det går alltid bra.
X. Ja, en kort stund om inte den som äger bryggan själv behöver använda den.
2. Nej, man får aldrig binda fast sin båt vid en brygga.

 

 

Tillbaka till Start

 

 

Logga © Världsarvsledens Vänner The World Heritage Trail, Världsarvsleden