Etapper

 

Världsarvsleden i Nordingrå

På grund av pågående Covid-19 pandemi förekommer störningar i transport, mat och boenden. Besök Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens hemsidor för mer information.

Välkommen att vandra i hjärtat av Höga Kusten på den tio mil långa Världsarvsleden som går genom Nordingrå socken. Varje etapp går mellan två informationstavlor. Leden är märkt med gula prickar. Etapp 13 och 14 följer Höga Kustenleden. Siffrorna på kartan är klickbara och tar dig direkt till respektive delsträcka.

Tältning är tillåten enligt allemansrätten utefter hela leden även inom kartmarkeringen "Nordingrå naturreservat". Inom Länsstyrelsens naturreservat, som har blåmarkerad led på kartan, får man inte tälta.
Boenden,PDF

Oversiktskarta

Johanna Öhrlings vandring på Världsarvsleden sommaren 2019

Vill du tipsa oss om något? tipsa@varldsarvsleden.nu

Verksamhetsberättelse och protokoll hittar du här:

Världsarvsleden is a 100 km long hiking trail in Nordingrå, in the centre of the World Heritage Höga Kusten. The land-scape has been formed by 10,000 years of land uplift, following the last Ice Age, and is characterized by its deep inlets and valleys, lakes and steep hillsides. The trail passes several nature reserves, 29 villages and fishing villages and many sites of great natural beauty.

The trail Världsarvsleden consists of 14 sections, as described on the information boards placed along the route.  Additional information on the terrain and the surface of the trail, accomodation, food & refreshments, etc. is available per section on www.vardsarvsleden.nu. Sections 13 and 14 are also part of the Höga Kusten trail.

Besök Världsarvsledens Vänner på Facebook för mera bilder och aktuell information.

Världsarvsledens dag 2020 kommer hållas i Måviken, Mjällom, lördagen den 16 maj. Mer info kommer.

Världsarvsledens Dag 2018.

Höga Kusten - Sveriges vackraste natur enligt tidningen Sveriges Natur.
Tidernas kust och Läsarnas val