VÄRLDSARVSLEDEN Höga Kusten, Nordingrå

Placeholder image


Välkommen att vandra i Höga Kusten på den tio mil långa Världsarvsleden som går genom Nordingrå socken. Varje etapp går mellan två informationstavlor. Leden är märkt med gula prickar. Etapp 13 och 14 följer Höga Kustenleden. Webbplatsen presenterar även fler lokala leder. Tältning är tillåten enligt allemansrätten även där det är markerat "Nordingrå naturreservat". Inom Länsstyrelsens naturreservat, som har blåmarkerad led på kartan, får man inte tälta.

Detta är ledens officiella hemsida som administreras av den ideella föreningen Världsarvsledens Vänner.

Ledmarkering_Världsarvsleden Etapp 14 Etapp 13 Etapp 12 Etapp 11 Etapp 10 Etapp 9 Etapp 8 Etapp 7 Etapp 6 Etapp 5 Etapp 4 Etapp 3 Etapp 2 Etapp 1

Boende och mat. Accommodation and food: PDF
Film: Johanna Öhrlings vandring på Världsarvsleden sommaren 2019
Vill du tipsa oss om något? admin@varldsarvsleden.nu

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail.