VÄRLDSARVSLEDEN Höga Kusten, Nordingrå

Välkommen till ledens officiella hemsida som administreras av den ideella föreningen Världsarvsledens Vänner.
Placeholder image


Välkommen att vandra i Höga Kusten på den tio mil långa Världsarvsleden som går genom Nordingrå socken. Varje etapp går mellan två informationstavlor. Leden är märkt med gula prickar. Etapp 13 och 14 följer Höga Kustenleden. Webbplatsen presenterar även fler lokala leder. Tältning är tillåten enligt allemansrätten även där det är markerat "Nordingrå naturreservat". Inom Länsstyrelsens naturreservat, som har blåmarkerad led på kartan, får man inte tälta.
Kom ihåg att ha en giltig olycksfallsförsäkring när du vistas i skog och mark.

Ledmarkering_Världsarvsleden Etapp 14 Etapp 13 Etapp 12 Etapp 11 Etapp 10 Etapp 9 Etapp 8 Etapp 7 Etapp 6 Etapp 5 Etapp 4 Etapp 3 Etapp 2 Etapp 1

Karta och märke finns här: Hitta hit

Boende och mat. Accommodation and food: PDF
Film: Johanna Öhrlings vandring på Världsarvsleden sommaren 2019

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail.