Älgsjöberget

Ingår i Etapp 7

Ledmarkering_Världsarvsleden

På högsta krönet av Världsarvledens lättvandrade delsträcka Älgsjö-Bönhamn börjar två skyltade stigar. Den korta går till en liten bergknalle alldeles intill leden med utsikt över havet. Den andra stigen leder till Älgsjöberget. Där de två stigarna börjar finns ett rastbord.

Redan efter ett kort stycke längs stigen till Älgsjöberget ser man öarna Furan, Höglosmen och Högbonden. Den blåmarkerade stigen leder vidare uppåt genom naturskog fram till Älgsjöbergets västra brant. Långt där nere breder jorbrukslandskapet ut sig, med blånande berg i fjärran. Stigen fortsätter till "Gamla helikopterplatten" och bergets östra sida, även där är utsikten storslagen. Resterna efter tältens trätrallar påminner om att Älgsjöberget under kalla kriget var observationsplats för kustartilleriet. Med en egen upptäcksfärd nås masten på den 200 meter höga toppen och ytterligare en bergstopp med utsikt över Rävsön.

Stigen till Älgsjöberget sköts av markägare.


Höglosmen och Furan.  Foto: Madeleine Grip


Vy västerut. Foto: Marie Ödlund


På tältens trätrallar. Foto: Madeleine Grip

ÄLGSJÖBERGET - PANORAMIC VISTA
During the Cold War, Älgsjöberget served as a Coastal Artillery observation post. Service personnel were flown there by helicopter. Path running across the ridge offers several magnificent views.

Dagsturer

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden, The World Heritage Trail