Etapper

 

Älgsjöberget

Ingår i etapp 7

På högsta krönet av Världsarvledens lättvandrade delsträcka Älgsjö-Bönhamn börjar två skyltade stigar. Den korta går till en liten bergknalle alldeles intill leden med utsikt över havet. Den andra stigen leder till Älgsjöbergets västra utsikt. Där de två stigarna börjar finns ett rastbord.

Redan efter ett kort stycke längs stigen till Älgsjöberget ser man öarna Furan, Höglosmen och Högbonden mot öster. Stigen leder sedan uppåt genom naturskog fram till Älgsjöbergets västra brant. Långt där nere breder jorbrukslandskapet ut sig. Från den blåsnitslade stigens slut kan man göra egna upptäcksfärder: till masten på den 200 meter höga toppen, till en gammal helikopterplatta med storslagen vy mot öster och till ytterligare en bergstopp med utsikt över Rävsön.

Under vandringen tillbaka syns den storslagna havshorisontenen genom den glesa hällmarksskogen.