Etapper

 

Bönhamn

Ingår i etapp 7 och etapp 8

I Bönhamn ligger sjöbodarna tätt intill varandra i den skyddade viken. Fiskeläget, kapellet, småbåtshamnen och caféet bidrar till Bönhamns unika miljö. Bönhamns kapell är från 1600-talet, men flyttades till Bönhamn på 1800-talet då det fick sitt nuvarande utseende.  Konstverket Passage kan ses vid Bönhamns inlopp. Sommartid går dagligen flera båtturer till ön Högbonden.

Bönhamn_hus Bönhamn_sjöbodar Bönhamn_hamn Bönhamn_utsikt

Det finns flera vandringsalternativ i Bönhamn. Blå stigen som sköts av Bönhamn hamnförening är en 1,8 km naturslinga söder om Bönhamn. Den går från stora parkeringen ner till Kallviken och vidare till Bönhamn genom klippig skogsmark intill havet.  Längs Världsarvsleden strax norr om Bönhamn finns utsiktsberget Piskarmalberget.

Karta Bönhamn

 

Konstverket Passage, Statens konstråd

Kyrkokartan om Bönhamns_kapell