Dalsberget

Ledmarkering_Världsarvsleden

Dalsberget är Nordingrås enda kalottberg och även det högsta med sina 333 m ö h. Kalotten var en ö i det hav som bildades efter senaste istiden, den har kvar sitt lager av morän där det växer skog. Stigen börjar i byn Mäland. Raststuga och flera utsiktsplatser längs stigen.
Ansvariga för stigen är föreningen Myller i samråd med markägare och byar.


Dalsberget från Mäland. Foto Mikael Arvidsson


Första utsikten. Foto Mikael Arvidsson


Utsikt från toppen. Foto Mikael Arvidsson

Nordingrå´s highest mountain, 333 m above sea level. Its cap was a tiny islet in tha vast sea, formed after the last Ice age, and still retains a cover of moraine where trees grow today.

Dagsturer

Logga© Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail