Lappkojmon

Ingår i Etapp 4

Ledmarkering_Världsarvsleden

En trevlig dagstur är att vandra från Mjällomsvikens motormuseum och gå Världsarvsleden västerut längs traktorvägen upp till myrarna vid Lappkojmon. Där blommar i mitten av juni mängder av fläckiga nyckelblomster, både Jungfru Marie- och Skogsnycklar. Namnet Lappkojmon vittar om att samer förr i tiden hade sina renar på vinterbete i Nordingrå.
Under vandringen korsas en porlande bäck två gånger. Den rinner från Sörkangtjärnen, där det finns ett rastbord. Vandringen kan förlängas till Sandtjärnen, där det också finns ett rastbord.
På Mjällomsvikens motormuseum finns en intressant samling av veteranmotoror och andra rariteter från slutet av 1800-talet fram till 1960, exempelvis båt- och tändkulemotorer, lokomobil och gamla sälbössor.

Parkering: Mjällomsvikens motormuseum och vandrarhem.
WC: Mjällomsvikens motormuseum och vandrarhem.


Tändkulemotor. Foto: Hans Oscarsson


Pärlemofjäril. Foto: Hans Oscarsson


Fläckigt nyckelblomster. Foto: Hans Oscarsson

 

SAMI PASTURE & FLORA
The name shows that the Laplanders, or Sami, formerly used Nordingrå as winter feeding grounds for their reindeer. Heath-Spotted and Common-Spotted Orchids are found in abundance on the moorlands.

VINTAGE ENGINES
The Museum at Mjällomsviken has an interesting collection of vintage engines with rarities dating from the late 1800s to the 1960s.

Dagsturer

Logga   © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail