Led Salberg

Längd: 3,5 km
Svårighetsgrad: Lätt

Ledmarkering_Världsarvsleden

Sin korta längd till trots, bjuder vandringsleden i Salberg på en storslagen vy mot nordväst över Omne och Omneberget. Från Skräddarbergets topp ses även Själandklinten och Ringkallen söderut. Salberg är i högsta grad en levande jordbruksbygd. Kor och kalvar betar i omgivningarna. En parkering finns i anslutning till leden.
Led Salberg är en av de tre leder som sköts av Omnevikens byaförening. Se folder PDF

Vy mot Salberg. Foto: Bruno Sjölander


Vy mot Omne. Foto: Bruno Sjölander


Vy mot Omne. Foto: Patrick Melander


TRAIL SALBERG
Short walk, fine views towards Omneberget and Själandsklinten.

Tillbaka

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail