Omneberget naturreservat

Ingår i Etapp 4

Ledmarkering_Världsarvsleden

Omneberget är ett Intressant sydväxtberg med sällsynt flora och rikt fågelliv. Den branta bergväggen lagrar värme och ger ett gynnsamt klimat för bland annat lönn, hassel och ett överflöd av växter, som normalt inte växer så långt norrut. Det unika området är skyddat som naturreservat. Länsstyrelsens information om naturreservatet finns i anslutning till parkeringen vid Omnesjöns badplats.

Om du vill gå upp på Omneberget följs Led Omne   

Länsstyrelsens sida om Omnebergets naturreservat

NATURE RESERVE
Interesting south-facing hillside with rare flora and a rich birdlife. The steep face stores solar heat and provides a favourable climate for hazel, maple and a great variety of herbs that are not generally found this far north.

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail