Rammberget naturreservat

Ingår i Etapp 3

Ledmarkering_Världsarvsleden

Rammbergets naturreservatet är under bildande. Brandpräglad talldominerad skog i kuperad terräng. Smala raviner skär genom området från havet och inåt land. I sydöstra delen finns en lökgrotta och mjukt formade diabashällar.

Länsstyrelsens sida om Rammberget.

Öppet hav. Foto: Mirja Lindström


Diabashällar. Foto: Patrik Bylund


Lökgrotta. Foto: Patrik Bylund


NATURE RESERVE
Pine forest marked by wildfire, in hilly terrain. Narrow ravines running inland from the sea. An onionshaped cave and softly rounded diabase rocks.

Logga © Världsarvsledens Vänner, Världsarvsleden The World Heritage Trail