Ringkallen

Ingår i Etapp 11
Svårighetsgrad: Medel

Ledmarkering_Världsarvsleden

Alla stigar på det skogsbeklädda bergsmassivet Ringkallen är enkla att gå, men det är stora nivåskillnader som ändå gör vandringen krävande. Brukad skog skapar utblickar med milsvida vyer, bergarter ger intressant flora.

Geologisk ålderstrappa

Vägen till masten på Ringkallens 273 m höga topp börjar i Kåsta. Den går genom olika bergarter typiska för Höga kusten. Världsarvsledens Vänners informationsskyltar berättar om gabbro, anortosit, sandsten och högst upp om den yngsta bergarten ulvödiabas i form av vittrat grus och klippformationer.
Längs vägen: Fäbodmyran där Kåstas fäbod låg.
Tips: Stig till utsikt mot öster.
Parkering: Vid vägbommen i Kåsta.

Västra stigen

Från Gärde följer Världsarvsleden "Gamla Ringkallevägen" på skrå mot toppen. Vägen använde bönderna i Häggvik till sina skogsskiften. När man går där korsas smala skiften, hyggen varvas med äldre skog. I den fuktiga miljön trivs bland annat fläckiga nyckelblomster.
Tips: Gå vidare mot toppen för utsikt.
Slinga: Västra stigen, vägen till masten och korta stigen tillbaka till parkeringen bildar en slinga.
Parkering: I Gärde vid Häggnorsvägen.

Östra stigen

Från grusvägen i Kåstaänget följer Världsarvsleden en gammal väg som bönderna i Kåsta använde till sina ägor. Halvvägs upp ger ett hygge utsikt över Gaviksfjärden. I den vittrade ulvödiabasen trivs många växter, bland annat smultron.
Slinga: Världsarvsleden på östra sidan och vägen till masten bildar en slinga.
Parkering: Vid vägbommen i Kåsta

Långa slingan

Världsarvsledens olika ledalternativ på Ringkallen bildar tillsammans en lång slinga.
Tips: Gå till toppen för vacker utsikt.
Parkering: Vid vägbommen i Kåsta eller i Gärde vid Häggnorsvägen.

Vatten: På garaget intill informationstavlan i Kåsta finns en kran med gott kallkällevatten där vandraren kan fylla på vattenflaskan.


Geologi-info upp mot masten. Foto: Karin Olsén-Öberg


Utsiktsplats vid toppen. Foto: Kennet Bergqvist


Orkideer längs västra stigen. Foto: Ann Järneström

The World Heritage Trail and the road to the mast offer several loop options on the forested Ringkallen hill massif. Logged clearings open up fantastic views. Lookout path on the hilltop.

GEOLOGY
The road up to mast on top of Ringkallen starts at Kåsta. It follows a chronological geological ”staircase” of gabbro, anorthosite, sandstone and weathered Ulvö diabase, information signs along the road.

Dagsturer

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail