Etapper

 

Ringkallen

Ingår i etapp 11

Svårighet: Medel-krävande

Världsarvsleden tillsammans med bilvägen upp till masten, bildar flera alternativa rundor att vandra.

En är att gå den sandiga vägen från Kåsta upp mot masten på den 273 meter höga toppen. Innan toppen finns det en skyltad stig som tar dig till en utsikt med ett rastbord, Kåsta syns långt nedanför. Därifrån går Världsarvsleden ner mot Sörleviken via en gammal vägsträcknig, sedan tillbaka genom Kåstaänget.

Du kan även nå Ringkallen från Häggvik och Gärde. Då kan ett alternativ vara att gå gå Världsarvsleden på skrå mot toppen på den så kallade gamla Ringkallevägen, ta stigen till utsikten, bilvägen ner och stigen tillbaka till Gärde och Häggnorsvägen.

Ringkallen1 Ringkallen2 Ringkallen3 Ringkallen4

Ringkallen har för många en magisk klang. Konstnären Helmer Osslunds vy med ett skummande hav och en knotig tall finns på mångas näthinna.

På garaget intill informationstavlan i Kåsta finns en kran med gott kallkällevatten där vandraren kan fylla på vattenflaskan.

Karta Ringkallen

Konst: Helmer Osslund. Kustparti från Nordingrå