Rödklitten

Ingår i Etapp 12

Ledmarkering_Världsarvsleden

Världsarvsleden passerar Rödklittens fornborg. Vandra antingen via en brant stig från informationsplatsen i Mädan, eller från en enklare stig från Sund, Häggvik.

Utsikten från bergets södra sida, över Mädansviken och Gaviksfjärden, är magnifik. Rödklitten är intressant på flera sätt. Lämningarna efter den kallmurade stenvall som finns vid det minst branta partiet på den övre delen av berget, är klassad som en fornborg från yngre järnåldern. De övriga bergssidorna utgjorde ett naturligt försvar i ett då omgivande hav.

Den basiska bergarten gabbro gynnar frodig artrikedom. Topografin och bergartens vittringsprodukter ger en intressant flora i den åldrande blandskogen. Vid Rödklitten i Mädan ansluter Världsarvsleden till Högakustenleden. Nära parkeringen vid informationstavlorna finns även ett av Mädans två minimuseer.

Rödklitten är ett av de besöksmål i Världsarvet Höga kusten, där landhöjningens fenomen lyfts fram.

Länsstyrelsen informationsfilm på Facebook

Vyn över Mädansviken och Gaviksfjärden känns igen i konstnären Helmer Osslunds målningar ”Höstafton i Nordingrå”.Text om Helmer Osslunds utställning på Waldermarsudde 2008-2009: Om konst.com


Vintersol på Rödklitten. Foto: Jörgen Backéus


Vy mot Mädansviken. Foto: Hans Oscarsson


Kallmurad stenvall. Foto: Catherine Lindén

IRON AGE HILLFORT
Cave and remnants of an early Iron Age hillfort, a fortification stone wall on the crest of the hill, used as a refuge from attackers in times of strife. Magnificent view. The basic gabbro rockbed creates a vegetation of great variety.

Dagsturer

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail