Etapper

 

Rödklitten

Ingår i etapp 12

Världsarvsleden passerar Rödklittens fornborg. Antingen via en brant stig från informationsplatsen i Mädan, eller från en mer lättvandrad stig från Sund, Häggvik.

Utsikten från bergets södra sida, över Mädansviken och Gaviksfjärden, är magnifik. Rödklitten är intressant på flera sätt. Lämningarna efter den kallmurade stenvall som finns vid det minst branta partiet på den övre delen av berget, är klassad som en fornborg från yngre stenåldern. De övriga bergssidorna utgjorde ett naturligt försvar i ett då omgivande hav.

Den basiska bergarten gabbro gynnar frodig artrikedom. Topografin och bergartens vittringsprodukter ger en intressant flora i den åldrande blandskogen.

Rödklitten1 Rödkllitten2 Rödklitten3 Rödklitten4

Vid Rödklitten i Mädan ansluter Världsarvsleden till Högakustenleden. Nära parkeringen vid informationstavlorna finns även ett av Mädans två minimuseer.

Vyn över Mädansviken och Gaviksfjärden känns igen i konstnären Helmer Osslunds målningar ”Höstafton i Nordingrå”.

Karta Rödklitten

Rödklitten är ett av de besöksmål i Världsarvet Höga kusten, där landhöjningens fenomen lyfts fram.

Text om Helmer Osslunds utställning på Waldermarsudde: Om konst.com