Rotsidan naturreservat

Ingår i Etapp 9

Ledmarkering_Världsarvsleden


Rotsidan är ett ca 5 km långt strandområde med plana diabashällar -”dansgolv” och klapperfält. Reservatet är tillgängligt för rullstolsburna. Från huvudparkeringen går en bred, plan stig som slutar med en plattform av trä på hällarna. Även dasset är anpassat för rörelsehindrade.

Rotsidan är ett populärt besöksmål under hela året. Sommarens soluppvärmda hällar lockar, så även höstens stormvågor som dånar in över hällar och klapperfält. Vintertid brukar bybor i Fällsvik dra upp ett skidspår från parkeringen i Brännalandet.

Världsarvsleden ansluter till Rotsidans naturreservat från Barsta och Fällsvikshamn.

Länsstyrelsen om Rotsidan


Klapper. Foto: Marie Ödlund


Klapperfält. Foto: Marie Ödlund


Diabashällar. Foto: Marie Ödlund


NATURE RESERVE
A 4 km long seashore stretch of flat diabase bedrock, worn down and polished by the sea to ”dance floors”.
Several shingle fields. Popular with swimmers and sunbathers, but also in stormy weather with the sea roaring in. Boardwalks for wheelchairs.

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail