Storsand naturreservat

Ingår i Etapp 2

Ledmarkering_Världsarvsleden

Det vackra läget, den långgrunda sandbottnen och de mjuka sanddynerna gör Storsand till ett omtyckt havsbad och populär mötesplats.

I naturreservatet växer gles tallskog och en ganska vanlig flora med bland annat strandråg och strandtrav. Erosion och sandflykt motverkas av att vegetationen bevaras. Området är skyddat som naturreservat för dess betydelse för allmänhetens friluftsliv. Den västra halvan av stranden är naturistbad. Storsands naturreservat ligger längst ut på Mjällomhalvön norr om Norrfällsviken. Intill reservatsområdet finns parkering.

Söder om Storsand finns ett gravröse från bronsåldern, 13 m i diameter och 1,5 m högt. I mitten finns en 2 m lång stenkista täckt av en takhäll. Röset byggdes nära dåtidens strand för cirka 3000 år sedan, men återfinns på grund av landhöjningen 40 meter över havet. Stenarna är av den röda granit som är vanlig i området.

Länsstyrelsens sida om Storsand


Storsand. Foto: Anna Renström


Storsand. Foto: Hans Oscarsson


Jättenhusröset. Foto: Lars Högberg

NATURE RESERVE
Popular sandy beach amidst high pines, with soft dunes and shallow water. Section for nudists.
BURIAL SITE
Bronze Age burial site south of Storsand, 13 m dia. and 1.5 m high. In centre, a 2 m long stone coffin. The cairn was built close to the ancient shoreline 3000 years ago, but due to the land uplift, it is now found 40 m above the sea. The rocks are of red granite, common for the area.

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail