Etapper

 

Stortorget

Ingår i etapp 12

Längd enkel väg: 0,5 km

Stortorget är en del av Gåsnäsberget, som ligger norr om Häggvik. Stigen till Stortorget nås från museianläggningen Mannaminne.

Stortorget_1 Stortorget_2    

Så sent som på mitten av 1800-talet var insjön Vågsfjärden en del av havet. Från utsiktsplatsen Stortorget syns landhöjningens fenomen med avsnörda havsvikar tydligt. Om 500 år kommer en ny sjö ha bildats när det smala sundet mellan Häggnor och Storberget har grundats upp. Häggvik var med sin skyddande hamn länge traktens handelscentrum.

Karta Stortorget

Länk till Länsstyrelsens sida om Stortorget