Villmyran naturreservat

Ingår i Etapp 2

Ledmarkering_Världsarvsleden


Här växer 12 sällsynta orkidéarter, som trivs på kalkrika sediment av snäckor och musselskal från det hav som bildades efter senaste istiden.  Följ anvisad stig för att inte trampa ner den känsliga floran.
Världsarvsleden går alldeles intill Villmyran. Naturreservat kan också nås med bil via en skogsbilväg, som är skyltad från vägen mot Norrfällsviken. Intill Villmyran finns en parkering.

Länsstyrelsens sida om Villmyran


Villmyran. Foto: Göran Westin


Norna. Foto: Göran Westin


Nattviol. Foto: Anders Dahlin

NATURE RESERVE
Calcareous sediments of shell gravel banks from the sea, formed after the last Ice Age, provide a perfect habitat for 12 rare orchids. Keep to the well way-marked paths to avoid tramping on the delicate species.

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail